Kjøpsinformasjon/Leveringsinformasjon

1.DEFINISJONER

Solgt vare benevnes som varen

Glomstad Motor benevnes som GM

Kjøper benevnes som kunden

 

2.LOVER SOM REGULERER SALG

Salg til private kjøpere reguleres av forbrukerkjøpsloven.

Salg til firma reguleres av kjøpsloven.

 

3.BETALING

Glomstad Motor praktiserer forhåndsbetaling som hovedregel. Det betyr fakturabeløp må være registrert på vår konto før varene gjøres tilgjengelig for kunde eller sendes.

 

4.SALGSPANT

Kunden mottar enten et tilbud, en ordre eller en faktura på forhånd. Alle disse har følgende tekst :

 

Vi takker for at du valgte å handle med oss ! Leveringsvilkår er Incoterms 2020 : EXW. Reklamasjon og transport utføres etter NSAB/2015. All korrespondanse skal være via e-post. Solgt vare er selgers eiendom til den er betalt. Ved betalingsmislighold kan selger hente varen. Dette anses som salgspant. Evt retur betales av kjøper. Alle sendinger som organiseres av oss ilegges en transportforsikring (IF) stor 1,5% av brutto fakturasum. Det oppfordres til å lese kjøps-/leveringsinformasjon som du finner på vår hjemmeside under fliken infosenter.

 

Kunden er på denne måten på forhånd informert om at vi har salgspant i varen og at han aksepterer dette idet han bestiller varen.

 

5.LEVERINGSBETINGELSER PRIVAT-KUNDE

Salg til private kjøpere reguleres av forbrukerkjøpsloven.

Alle varer selges med Incoterms2020 EXW.

 

KUNDE SOM HENTER VARER SELV

Dette er hentekjøp.

Levering skjer ved opplasting av varen 

Risiko for varen overtas av kunden i samme øyeblikk

 

KUNDE SOM ORGANISERER TRANSPORT SELV

Dette er hentekjøp.

Her menes transport som bestilles av kunden selv – ikke GM som tilbyr dette transportalternativet.

Levering skjer ved opplasting av varen 

Risiko for varen overtas av kunden i samme øyeblikk

 

KUNDE SOM ØNSKER VARENE TRANSPORTERT

Dette er sendekjøp.

Her menes et transportalternativ som tilbys og faktureres av GM. Det påpekes spesielt at fraktkostnader ikke er en del av kjøpesummen da dette er non-profit og skal sees på som en service fra GM’s side.

Varen er transportforsikret hos IF, og ilegges en transportforsikring (IF) stor 1,5% av brutto fakturasum.

 

Levering skjer idet varen leveres hos kunde eller utpekt tredjeperson.

Risiko for varen overtas av kunden i samme øyeblikk.

Se mottakskontroll av varer (lenger ned)

 

6.LEVERINGSBETINGELSER FIRMA-KUNDE

Salg til firma reguleres av kjøpsloven.

Alle varer selges med Incoterms2020 EXW.

 

KUNDE SOM HENTER VARER SELV

Dette er hentekjøp.

Levering skjer ved opplasting av varen 

Risiko for varen overtas av kunden i samme øyeblikk

 

KUNDE SOM ORGANISERER TRANSPORT SELV

Dette er hentekjøp.

Her menes transport som bestilles av kunden selv – ikke GM som tilbyr dette transportalternativet.

Levering skjer ved opplasting av varen 

Risiko for varen overtas av kunden i samme øyeblikk

 

KUNDE SOM ØNSKER VARENE TRANSPORTERT

Dette er sendekjøp.

Her menes et transportalternativ som tilbys og faktureres av GM. Det påpekes spesielt at fraktkostnader ikke er en del av kjøpesummen da dette er non-profit og skal sees på som en service fra GM’s side.

Varen er transportforsikret hos IF, og ilegges en transportforsikring (IF) stor 1,5% av brutto fakturasum.

Levering skjer idet varen lastes opp av transportør.

Risiko for varen overtas av kunden i samme øyeblikk.

Se mottakskontroll av varer (lenger ned).

 

TRANSPORTVILKÅR

De aller fleste transportører i Norge følger Lov om vegfraktavtaler samt NSAB/2015. 

 

Når du mottar varer som er sendt til deg, må du kontrollere varene du får. Oppdager du noe som er feil må du sørge for å reklamere til sjåføren umiddelbart – før du signerer for leveransen.

 

7.MOTTAKSKONTROLL AV VAREN

Hvis noe er feil eller skadet, husk å ta bilder.

Dersom det er skade eller manko, og du ikke følger disse retningslinjene, er det meget stor sannsynlighet for at dine rettigheter til retting blir redusert. Det kan sogar være at du ikke får rettet forholdet i det hele tatt. Derfor oppfordrer vi på det sterkeste at du følger denne rutinen:

 

7.1 ANTALL KOLLI

Sjekk at du får det antall kolli som står på fraktbrevet. 

Er det feil skal du reklamere til sjåføren umiddelbart. Har han et skriftlig fraktbrev skal det antallet du faktisk mottar skrives inn på fraktbrevet. Har han digitalisert fraktbrev skal det føres inn på hans «data» at antall kolli ikke stemmer, og riktig antall oppgis.

 

7.2 SYNLIGE SKADER – OGSÅ SKADET EMBALLASJE

Ta bilder

Kontroller varen fra alle sider. Ser du skader på varen, lastbæreren eller emballasjen skal du reklamere til sjåføren umiddelbart. Har han et skriftlig fraktbrev skal det skrives på – hva som er skadet. Har han digitalisert fraktbrev skal det føres inn på hans «data» at det er skade og hva som er skadet.

 

Når emballasjen tydelig bærer preg av skade/rifter kan det være stor mulighet at varen under emballasjen også kan være skadet. Fjern emballasjen umiddelbart og kontroller varen – mens sjåføren er til stede.

 

Signerer du for en leveranse med feil - uten anmerkning, har du en dårligere sak ved reklamasjon i ettertid. Antall kolli og synlig skader skal reklameres for umiddelbart

 

7.3 TRANSPORTSKADER SOM OPPDAGES ETTER LEVERANSE

Her er regel at du har 7 dager på deg. Etter den frist vil de aller fleste transportfirma avvise en reklamasjon.

 

8. RAPPORTERING AV TRANSPORTSKADE/MANKO 

Gjelder de forhold hvor transport er organisert av GM

GM må underrettes umiddelbart uten ugrunnet opphold. Vi vil motta bilder, kopi av fraktbrev, og en skriftlig redegjørelse for hva som har skjedd. Dette fremlegger vi transportør for uttalelse. Basert på dennes svar avgjør vi om forholdet meldes inn hos IF. Alt dette tar noe saksbehandlingstid og ingen ønsker situasjoner som dette. Likevel må man innen rimelighetens tid finne seg i å vente til saken blir oppgjort/avgjort.

 

 

Anbefal til en venn

 

Vis interesse

 

"Vi er ikke tilgjengelig for øyeblikket, kontakt oss her