Kjøpsinformasjon/Leveringsinformasjon

1. Lover som regulerer salg

Salg til private kjøpere reguleres av forbrukerkjøpsloven.

Salg til firma reguleres av kjøpsloven.

Alt salg hvor det oppgis «selges for kunde» er fullmaktssalg. Se eget punkt på vår hjemmeside som forklarer dette nærmere. 

2. Betaling

Glomstad Motor praktiserer forhåndsbetaling som hovedregel. Det betyr fakturabeløp må være registrert på vår konto før varene gjøres tilgjengelig for kunde.

3. Salgspant

Kunden mottar enten et tilbud, en ordre eller en faktura på forhånd. Alle disse har følgende tekst :

Solgt vare er selgers eiendom til den er betalt. Ved betalingsmislighold kan selger Hente varen tilbake. 

Dette anses som salgspant

Dette betyr at kunden på forhånd er informert om at vi har salgspant i objektet og at han aksepterer dette idet han bestiller varen.

4. Leveringsbetingelser

Alle varer leveres med Incoterms EXW.

Det betyr at Glomstad Motor’s ansvar for varen går over til kjøper idet varen forlater vårt lager.

5. Kunde som henter varer selv

De aller fleste varer er lagret hos Toten Transport og har følgende adresse

Toten Transport AS

Hunnselvveien 14

2830 Raufoss

 

Åpningstider er hverdager kl 07:00 – 22:00

Helg stengt

Ønskes henting på helg kan dette avtales på forhånd (da vi må organisere noen som åpner lageret for oss).

Av lasteutstyr finnes trucker med lang-gafler.

Vi oppfordrer at det medbringes stropper for sikring av lasten, minimum 4 stk

6. Kunde som ønsker varene transportert

Toten Transport kan levere varer i hele Norge og mange kunder ønsker – av geografiske og praktiske årsaker - å få varen levert hjem til seg eller til en terminal i nærheten. 

Vi har lager hos Toten Transport, og vi formidler transportoppdrag kun fra denne.

Kunden bestemmer selv hvilken transportør han ønsker å benytte.

Glomstad Motor kan formidle transporttjeneste fra Toten Transport dersom kunden ber om det. Vi innhenter en pris hos Toten Transport som vi presenterer for kunden, og dersom han aksepterer fører vi denne prisen inn som en ekstra linje på faktura. Kunden betaler frakten til oss og vi mottar tilsvarende faktura fra Toten Transport

Vi opptrer her kun som en mellommann uten ansvar for øvrig.

7. Transportvilkår

Toten Transport har standard transportvilkår som de aller fleste transportører / speditører i Norge har, noe som betyr at alle oppdrag utføres i henhold til NSAB 2015 

med de begrensninger som følger av ufravikelig lovgivning. Vi oppfordrer alle våre kunder til å gjøre seg bedre kjent med transportvilkårene til Toten Transport :

https://www.toten-transport.no/kundeservice/nyttig-informasjon/forsikring

https://www.toten-transport.no/om-oss/betingelser-og-vilkar

Toten transport anbefaler alle sine kunder å forsikre sine varer.

8. Reklamasjonsbehandling ved transportskade

Glomstad Motor har ikke noe ansvar ved en evt skade (ref pkt 3), men vi tilbyr oss å være behjelpelig med sakshåndteringen – og kan derfor opptre i rollen som mellommann.

Dersom du oppdager skade på dine varer ved mottak må dette meddeles oss uten ugrunnet opphold. Synlige skader / manko skal påføres fraktbrevet ved levering. Skriv på fraktbrevet hva som er feil og sørg for å beholde 1 kopi av fraktbrevet.

Skjulte skader som oppdages etter utpakking har du en frist på 7 dager etter levering. Overtrer du denne fristen mister du din rett å reklamere. Slik er det, og vi får ikke gjort noe med det da…

Et eventuelt skadeoppgjør / erstatningsoppgjør gjennomføres av Toten Transport etter NSAB 2015, og Glomstad Motor har ingen påvirkning eller ansvar i saken.

Alle oppdrag utføres i henhold til NSAB 2015 med de begrensninger som følger av ufravikelig lovgivning. Vi oppfordrer alle våre kunder til å gjøre seg bedre kjent med våre transportvilkår, som finnes på vår hjemmeside.

Kunden er selv ansvarlig for å forsikre godset vi frakter.

Anbefal til en venn

 

Vis interesse

 

"Vi er ikke tilgjengelig for øyeblikket, kontakt oss her