Reklamasjon

 

R E K L A M A S J O N   P Å   V A R E R

 

Hvis du opplever transportskade eller manko – se Kjøps- / leveringsinformasjon

Reklamasjonstiden er regulert av den lov som regulerer kjøpet.

Hvis du oppdager feil med varen, må dette umiddelbart meldes oss.

Litt avhengig av behov vil vi motta bilder og en beskrivelse av problemet.

Om ikke feilen / mangelen rapporteres innen rimelig tid, kan du miste din rett å få forholdet rettet. 

Det blir avgjort om feilen skyldes slitasje/bruk/feil fra kundens side – eller den dekkes av reklamasjonsordningen. 

All bruk av varen må stanses umiddelbart.

Avhengig av type feil kan fortsatt bruk avtales skriftlig med Glomstad Motor.

Anbefal til en venn

 

Vis interesse

 

"Vi er ikke tilgjengelig for øyeblikket, kontakt oss her