Mottakskontroll

 

K O N T R O L L   A V   M O T T A T T E   V A R E R

 

Når du mottar varer som er sendt til deg, må du kontrollere varene du får. Oppdager du noe som er feil må du sørge for å reklamere til sjåføren umiddelbart – før du signerer for leveransen.

Husk å ta bilder.

1.ANTALL KOLLI

Sjekk at du får det antall kolli som står på fraktbrevet. 

Stemmer det ikke, skal du reklamere til sjåføren umiddelbart. Har han et skriftlig fraktbrev skal det antallet du faktisk mottar skrives inn på fraktbrevet.

Har han digitalisert fraktbrev skal det føres inn på hans «data» at antall kolli ikke stemmer, og riktig antall oppgis.

 

2.SYNLIGE SKADER – OGSÅ SKADET EMBALLASJE

Ser du skader skal du reklamere til sjåføren umiddelbart. Har han et skriftlig fraktbrev skal det skrives på – hva som er skadet. 

Har han digitalisert fraktbrev skal det føres inn på hans «data» at det er skade og hva som er skadet.

Når emballasjen tydelig bærer preg av skade kan det være stor mulighet at varen under emballasjen også kan være skadet.

Signerer du for en leveranse med feil - uten anmerkning, har du en dårligere sak ved reklamasjon i ettertid.

Antall kolli og synlig skader skal reklameres for umiddelbart

 

3.FEIL SOM OPPDAGES ETTER LEVERANSE

Her er regel at du har 7 dager på deg. Etter den frist vil de aller fleste transportfirma avvise en reklamasjon.

Hvis du oppdager feil/skade, ta bilde og send en mail (med beskrivelse av feilen) og sendt til oss på e-post : post@glomstadmotor.no, så videresender vi til transportør (hjelper til..)

 

4.SKADEOPPGJØR

Transportør blir forelagt din skaderapport, og må få uttale seg om saken. Ved innrømmet skyld blir skaden erstattet etter Lov om vegfraktavtaler (ikke nødvendigvis full erstatning). 

Har du kjøpt forsikring via oss er det IF som forestår et raskt skadeoppgjør minus egenandel.

Anbefal til en venn

 

Vis interesse

 

"Vi er ikke tilgjengelig for øyeblikket, kontakt oss her