Håndpenger

  • For kjøp med levering frem i tid benyttes håndpenger. Dette fungerer som et forskudd på betalingen og blir selvfølgelig trukket fra i hovedbetalingen. Håndpengene er således ikke å anse som et depositum, men som en garanti for at kjøper har fått reservert objektet og at selger får inndekning for påløpte kostnader - dersom kjøper trekker seg fra kontrakten før levering.
  • Dersom kjøper trekker seg fra kontrakten ( uten at selger ligger til last ) er  håndpengene tapt og tilfaller selger i sin helhet. Dette blant annet fordi selger kan ha mistet salg i perioden fra kontrakt ble signert til dato kjøper trekker seg fra kontrakten.
  • Dersom kjøper trekker seg fra kontrakt fordi objektet har mangler eller ikke stemmer over ens med annonse, tilbakebetales håndpengene.

Anbefal til en venn

 

Vis interesse

 

"Vi er ikke tilgjengelig for øyeblikket, kontakt oss her